Použití podle parametrů

Elektrocentrály jsou tzv. „měkký zdroj“ el. energie. Pro spolehlivý rozběh připojených spotřebičů je proto nutné zohlednit jejich konstrukci a příkon.


∕    Spotřebiče odporového typu 

Do plného jmenovitého výkonu elektrocentrály; např. elektrická topení, horkovzdušné pistole, klasická žárovka, rychlovarná konvice, fén na vlasy apod. Tyto spotřebiče jsou pro elektrocentrálu bezproblémové, výkon těchto elektrospotřebičů je obvykle udáván ve watech (W) nebo v ampérech (A), v některých případech jsou uvedeny obě hodnoty. V tomto případě lze vhodnou elektrocentrálu navrhnout podle uváděného štítkového výkonu spotřebiče (W) nebo příkonového proudu (A) tak, aby plný jmenovitý zdánlivý výkon centrály ve volt-ampérech (VA) byl nejméně stejně veliký.


∕    Stroje s elektromotory

Tyto spotřebiče jsou charakteristické tím, že vzhledem ke ztrátám ve vinutí elektromotoru (tzv. štěpení magnetického pole) je k napájení za chodu nutný o cca 30% vyšší výkon elektrocentrály, než je uváděný výkon spotřebiče a navíc k rozběhu spotřebiče je nutný dokonce až několika násobně  vyšší příkon, než je jejich deklarovaný. Tento štítkový (deklarovaný) výkon ve většině  případů označuje příkon nezatíženého stroje. Proto nelze navrhnout vhodnou elektrocentrálu pouze podle uváděného štítkového výkonu (W) spotřebiče. Pro navržení vhodné elektrocentrály je potřebné znát maximální rozběhový proud (A) spotřebiče a provozní odběr proudu (A) daného spotřebiče.


∕    Stroje s komutátorovými motory

Stroje s komutátorovými motory, jako jsou úhlové brusky, vrtačky, bourací kladiva, řetězové pily, vysavače či domácí roboty, potřebují na svůj rozběh výkonový přesah 1,5 až 2-násobný (v případě motorů s výkonem vyšším než 1,5 kW doporučujeme počítat s přesahem 2 až 2,5-násobným).
Stroje s indukčními motory s kotvou na krátko (asynchronní) jsou stroje s tzv. těžkým startem, které na svůj rozběh vyžadují výkonový přesah elektrocentrály 3 až 5-násobný. Spotřebiče zatížené od samotného rozběhu, jako jsou kompresory, mrazničky, domácí vodárny apod., vyžadují na rozběh přesah výkonu 5 až 10-násobný. 


∕    Audiotechnika a další domácí spotřebiče 

např. tele­vizory, radiopřijímače, žehličky, rychlovarné konvice, vyžadují výkonový přesah elektrocentrály 1,5 až 2-násobný.


∕    Svářečky 

Na vybrané modely je možné připojit svařovací aparáty (invertory starší konstrukce však vyžadují až dvojnásobný přesah výkonu.)


∕    Spotřebiče kapacitního typu

Mezi spotřebiče kapacitního typu lze zařadit např. fotoblesky, neonové zářivky, výbojky apod., které nelze zařadit mezi indukční nebo odporové zátěže. Tyto spotřebiče jsou charakterem svých vlastností vzhledem k napájení elektrocentrálou kritické.
Je lepší napájení těchto spotřebičů konzultovat s autorizovaným prodejcem či elektrikářem specialistou. Tím se předejde velkým problémům a případným finančním ztrátám. Obecně tyto spotřebiče mohou být napájeny pouze elektrocentrálami vybavenými synchronním alternátorem s regulací. Pro zážeh musí výkon centrály přesahovat štítkový příkon spotřebiče 1,5 až 2-násobně.

Upozornění: s délkou napájecího kabele dochází k růstu elektrických ztrát a elektrickému proudu musí odpovídat průřez vodiče.
V případě pochybností je lepší volit elektrocentrálu výkonnější, zejména pro napájení spotřebičů starších, u kterých lze očekávat nižší stupeň účinnosti.
U kritických spotřebičů doporučujeme dohodnout s prodejcem zkoušku a spotřebič vyzkoušet ještě před zakoupením elektrocentrály.